Na základě ustanovení knihovnického zákona z listopadu 1919 zřídila obecní správa již v lednu 1920 veřejnou lidovou knihovnu. Předtím vznikly v Novém Sedle v rámci osvětových programů některých spolkových a politických organizací institucionální knihovny sloužící jejich členům. Jeden z takových knihovních fondů, který patřil Svazu Němců v Čechách, převzala po založení veřejná knihovna umístěná v jedné místnosti budovy městského úřadu. Z finančních prostředků obce dostávala knihovna pravidelné roční příspěvky na nákup literatury. V době první republiky měla knihovna, o jejíž provoz se zasloužili zejména místní učitele, německé a české oddělení. Pro řízení činnosti veřejné knihovny byla ustanovena zvláštní knihovní rada.

Obecní knihovna byla přeměněna v rámci jednotné úpravy knihovnictví v našem státě na místní lidovou knihovnu, a to v roce 1946, což dokazuje první zapsaná kniha do přírůstkového seznamu.
Pod číslem 1. byla tehdy zapsána kniha Zana Greye: Muž lesa. Knihovna ji dostala darem dne 1. 9. 1946, již tehdy byla stará dvacet let. Úplně první knihovna byla umístěna v místní škole. Od roku 1952 sídlila již Obecní knihovna v domě č.p. 532 (Tělovýchovná jednota). Ve svých prvních letech činnosti sbírala knihovna knihy, jak se dalo. Většina získaných knih pocházela právě z darů od prvních čtenářů. I výpůjčky měly konečné roční číslo pouze trojmístné. V roce 1974 se, již jako Městská knihovna, přestěhovala do prostorů nově vystavěného Městského národního výboru, dnes Městského úřadu Nové Sedlo, kde sídlí dodnes.
Všechny knihy a periodika jsou čtenářům dostupné ve volném výběru ve čtyřech odděleních:

  • Oddělení pro dospělé čtenáře
  • Oddělení pro děti a mládež
  • Čítárna
  • Studovna

Knihovna prošla „vědecko technickou revolucí“ a také je již minulostí razítkování knižních lístků, složitá statistika výpůjček, dohledávání knížek, nekonečné zjišťování, kdo má jakou knihu půjčenou atd. Dnes vše najde, pohlídá i spočítá knihovní systém Clavius a my - knihovnice, se můžeme více věnovat čtenářům.

 Tomášková Olga a Komárková Marie (r.1975)

Tomášková Olga a Komárková Marie (r.1975) 

 Kejvalová Květa, Tomášková Olga a Weinhart Günther (r. 1976)

Beseda se žáky ZŠ (r. 1984)   

 

 Řežábková Lenka se žáky ZŠ (r. 2001)

 

Rekonstrukce knihovny v průběhu let 2008-2011

Když se spojil nápad a velké úsilí, podařilo se vystavět v celkem malém městě novou knihovnu. Byla to výjimečná až zázračná událost.

V 1.pololetí roku 2011 zajišťovala knihovna služby ještě v provizorních prostorách. Fungování provozu probíhalo podle stanoveného scénáře i představ odpovídajících skutečnému stavu. Do června byla knihovna stále ještě rozmístěna z části v obřadní síni Městského úřadu, dále ve velkém zasedacím sále a na přilehlých chodbách úřadu. Převážná část knižního fondu se půjčovala přímo z přenosných kontejnerů. Ani jedno oddělení nemělo stále místo a důstojné prostory. Vzhledem k tomu, že se prostory knihovny nacházely v poschodí bez bariérových přístupů, bylo nutné na požádání zajistit donáškovou služby. V takto provizorních prostorách se pracovalo až do června 2011.

Díky mimořádné vstřícnosti zastupitelů se podařilo najít prostředky a firmy na kompletní rekonstrukci budovy Městského úřadu a proto vznikla i nová knihovna, které se dostalo nových prostorů se zcela novým regálovým vybavením.

Všem, kdo se jakýmkoliv způsobem zapojil do oprav budovy, každý, kdo přispěl ke vzniku území pro četbu a čtenářství, pro setkávání a výměnu zkušeností lidí, a to nejen napříč generacemi, ale i bez rozdílu věku, pohlaví, příslušnosti k sociální či etnické skupině, patří naše veliká poklona a poděkování.

Městská knihovna dnes splňuje vizi knihoven a kulturních objektů pro 21. století.

Fotogalerie ke stažení zde...