Úřad pro ochranu osobních údajů ve spolupráci se Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlásil soutěž pro děti a mládež „Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!“, a to u příležitosti „Dne ochrany osobních údajů“ (28. 1.).

Dne 26. 1. 2011 jsme odstartovali  soutěž ve hře "Webowá divočina".

Kdo se umístil na první třech místech?

1. místo: Radek Horňák

2. místo: Tadeáš Čabala

3. místo: Nikola Maryšková

Na webových stránkách www.wildwebwoods.org je nadále umístěna tato hra, která zábavnou formou seznámí děti ve věku od 7 do 10 let s problematikou ochrany osobních údajů a zároveň se mohou snadno dozvědět, jak se bezpečně i ohleduplně chovat na internetu.

 

 

 • Nikdy nesděluj adresu svého bydliště, telefonní číslo domů nebo adresu školy, kam chodíš, někomu, s kým jsi se seznámil/a prostřednictvím Internetu, jestliže ti to rodiče (nebo lidé, kteří se o tebe starají) přímo nedovolí.

 • Pokud se tak nedohodneš s rodiči, neposílej nikomu po Internetu svojí fotografii.

 • Nikdy nikomu, ani nejlepšímu příteli, neprozraď heslo své internetové schránky nebo počítače

 • Nikdy si bez svolení rodičů nedomlouvej osobní schůzku s někým, s kým jsi se seznámil/a prostřednictvím Internetu. I když ti rodiče (nebo lidé, kteří se o tebe starají) dovolí se s takovým člověkem sejít, nechoď na tu schůzku sám/a, sejděte se na veřejném místě a řekni doma, kam jdeš a proč.

 • Nikdy nepokračuj v chatování, když se ti bude zdát, že se tam probírají věci, které tě budou přivádět do rozpaků nebo tě vyděsí. Nezpůsobíš nikomu žádnou škodu, když o takovém zážitku řekneš rodičům nebo lidem, kteří se o tebe starají.

 • Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární emaily, které dostaneš jako člen/ka Newsgroup (předvolené oblíbené zájmové skupiny, kde přichází uživatelům informace automaticky).

 • Nikdy neotvírej soubory přiložené k elektronickým zprávám (emailům), pokud přijdou od lidí nebo z míst, která neznáš. Okamžitě tyto zprávy vymaž. Mohou obsahovat viry nebo jiné programy, které by zničily všechny informace a software počítače.

 • Vždy řekni rodičům (nebo lidem, kteří se o tebe starají) o všech případech neslušných výrazů na Internetu, totéž platí pro neslušné obrázky.

 • Vždy bud sám/a sebou a nezkoušej si hrát na někoho, kým nejsi (na staršího apod.)

 • Vždy se chovej podle následujícího pravidla: jestliže některá webová stránka bude obsahovat upozornění, že je určena jen pro dospělé nebo jen pro lidi od určitého věku, musí se to respektovat, a ti, kteří nevyhovují kritériím, nemají takovou stránku otvírat.

 • Pamatuj si další pravidlo: když ti někdo na Internetu bud nabízet něco, co zní tak lákavě, že se to nepodobá pravdě, nevěř mu - není to pravda.

 • Jestliže na Internetu najdeš něco, o čem jsi přesvědčen/a, že to je nelegální - ohlas to.

  Pomoc online

  Sdružení Linka bezpečí